02/01/2013 09:46 PM

Dịch vụ chuyển phát hàng nặng trong nước:

Dành cho vận chuyển các lô hàng lớn bằng đường bộ hiệu quả về chi phí. Thành Sen Express có đầy đủ các loại xe tải chuyên dụng để vận chuyển từ điểm gửi hàng tới điểm điểm nhận hay chở hàng tổng hợp, chúng tôi có hình thức gom hàng từ nhiều nơi khác nhau để sắp xếp và giao hàng theo thứ tự.

 

  • Vận chuyển hiệu quả chi phí cho những lô hàng lớn
  • Chọn lựa giữa xe tổng hợp hoặc xe tải chuyên dụng theo ý bạn
  • Có sẵn xe xuyên suốt các điểm nhận - chuyển hàng
  • Giao hàng bảo đảm, an toàn và trực tiếp