02/01/2013 09:46 PM

Khi gửi hàng bằng Thành Sen Express, sẽ có các loại phụ phí sau được áp dụng:

Phụ phí nhiên liệu

Do giá nhiên liệu liên tục biến động, Thành Sen Express sẽ áp dụng phụ phí nhỏ cho nhiên liệu dựa trên chỉ số cơ sở áp dụng cho tất cả các lô hàng. Cách tính này, cung cấp cho các khách hàng một cơ chế tính phí rõ ràng đối với chi phí nhiên liệu.

Phụ phí An ninh

Thành Sen Express bổ sung các thủ tục, các hoạt động và đầu tư để bảo đảm an toàn cho hàng hóa của khách hàng thuộc phạm vi bảo quản của chúng tôi.