02/01/2013 09:46:36 PM

Dịch vụ chuyển phát hoả tốc của Thành Sen Express:

 Thời gian giao hàng là yếu tố cực kì quan trọng đổi với các khách hàng khi đặt hàng online, sự nôn nóng để có được sản phẩm mình mong muốn là điều hiển nhiên đối với mỗi con người. Sự nóng lòng ấy sẽ giảm dần theo thời gian, nếu như bạn để khách hàng đợi chờ quá lâu thì điều ấy cũng đồng nghĩa với việc bùng đơn hàng cũng sẽ cao lên.

 Từ mong muốn ấy của khách hàng, Thành Sen Express xin được giới thiệu về dịch vụ chuyển phát hoả tốc với thời gian giao hàng từ Hà Nội - Vinh - Hà Tĩnh - Huế - Đà Nẵng - Bình Dương - TP.HCM

 Bằng dịch vụ này, sản phẩm của quý đối tác sẽ được gửi đi cho người nhận một cách nhanh chóng và an toàn nhất.